Reference

ИЗБОР ОД РЕФЕРЕНЦНА ЛИСТА НА ИЗВЕДЕНИ РАБОТИ И ОБЕКТИ ОД АДМИНИСТРАТИВЕН И ЈАВЕН КАРАКТЕР

 • Ординација ПЗУ Триводалиеви Струмица – комплетно опремување на ординации и канцеларии – јуни 2016;
 • Рио-кафе Скопје – опремување на канцеларии – Март 2015;
 • Пиколини Скопје- опремување на детска градинка – Декември 2014;
 • Фидитек Скопје – опремување на изложбено-канцелариски простор Октомври 2014;
 • Коопер Инвестмент Скопје- опремување на канцеларија Септември 2014;
 • Флуиди Прешево- комплетно опремување на службени канцелариски простории – Април 2014;
 • Миском Струга – опремување на канцеларија – декември 2010;
 • Бироформ Скопје -приемен пулт – Септември 2010;
 • Уни банка – опремување на службени простории и експозитура Струмица – Септември 2010
 • Принцес Казино Гевгелија – комплетно опремување на канцеларии – Август 2010;
 • АЛЕК ТЕРА НОВА – комплетно опремување на ентериер во семејна куќа Јуни 2010
 • ПЕЦЕ Куманово – комплетно опремување на ентериер во семејна куќа Мај-2010
 • Компанија Велковски – опремување на канцеларии – Април 2010;
 • ТЕКСТИЛ Скопје – комплетно опремување на канцеларии- Април 2010;
 • Макоил Скопје – опремување на канцеларии- Март 2010;
 • Хотел МАКЕДОНИЈА Дојран – комплетно опремување – Февруари 2010;
 • Уни банка – опремување на службени простории и експозитура Кичево – Февруари 2010;
 • Уни банка – опремување на службени простории и експозитура – Декември 2009;
 • Маврово инжинеринг – опремување на службени простории пулт и сала – Септември 2009;
 • Комерцијална Банка – опремување на канцеларии и експозитурата Бутел – Скопје – Мај 2009;
 • КАНАЛ 77 – опремување на канцеларии и студио – Мај 2009;
 • ТВ Амазон – опремување со пулт и шанк во канц. Скопје – Јуни 2009;
 • ТВ ЕРА – опремување на канцеларии во Скопје – Јуни 2009;